Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

ASUS K55 A32-K55 A33-K55 10.8V 4400MAH BLACK LAPTOP BATTERY Private

1 month ago Electronics & Appliances Dhaka   25 views

৳1,200

  • asus-k55-a32-k55-a33-k55-108v-4400mah-black-laptop-battery-big-0
Location: Dhaka
Price: ৳1,200

>> Li-ion A গ্রেড ব্যাটারি সেল

>> ক্যাপাসিটিঃ 6-cell

>> ভোল্টেজ: 10.8V/4400mAh

>> কম্প্যাটিবল পার্টস নাম্বারঃ A32-K55 / A33-K55 / A41-K55 / A42-K55

>> কম্প্যাটিবল ল্যাপটপ মডেল: A45 A45D A45DE A45DR A45N A45V A45VD A45VG A45VM A45VS A55 A55A A55D A55DE A55DR A55N A55V A75 A75A A75D A75DE A K45 K45D K45DE K45DR K45N K45V K45VD K45VG K45VM K45VS K55 K55A K55D K75 K75A K75D K75DE K75V R400 R400D R400DE R400DR R400N R400V R400VD R400VS R500 R500A R500D R500DE R700 R700D R700DE R700DR U57 U57A U57D U57N X45 X45A X45C X45U X45V

>> কম্প্যাটিবল উইথ অরিজিনাল প্রোডাক্ট এন্ড চার্জার

>> ওয়্যারেন্টি: 6 মাস

>> অল বাংলাদেশ প্রোডাক্ট ডেলিভারি দেওয়া হয় ।

>> ফোন নাম্বার : 01676396900

>> Compatible Models: A45 A45D A45DE A45DR A45N A45V A45VD A45VG A45VM A45VS A55 A55A A55D A55DE A55DR A55N A55V A75 A75A A75D A75DE A K45 K45D K45DE K45DR K45N K45V K45VD K45VG K45VM K45VS K55 K55A K55D K75 K75A K75D K75DE K75V R400 R400D R400DE R400DR R400N R400V R400VD R400VS R500 R500A R500D R500DE R700 R700D R700DE R700DR U57 U57A U57D U57N X45 X45A X45C X45U X45V